Dance Artists

A select list of contemporary and post-war dance artists in Japan.

Ankoku Butoh

Ushio Amagatsu (Sankai Juku)

Tatsumi Hijikata

Masaki Iwana

Akira Kasai

Akaji Maro (Dairakudakan)

Kayo Mikami (Torifune Butoh Sha)

Yukio Mikami (Torifune Butoh Sha)

Kō Murobushi (Sebi, Ko&Edge Co.)

Kazuo Ohno

Goi Teru

Min Tanaka

Contemporary Dance

Makoto Enda

Nay Hasegawa (Fujiyama Annette)

Yoko Higashino (BABY-Q)

Hohodo

Yuzo Ishiyama

Chie Ito (Strange Kinoko Dance Company)

Megumi Kamimura

Jo Kanamori (Noism)

Takao Kawaguchi (Dumb Type)

Mikiko Kawamura

KITAMARI

Hiroshi Koike (Pappa TARAHUMARA)

Ryohei Kondo (Condors)

Ikuyo Kuroda (BATIK)

Mika Kurosawa

Maki Morishita

Shuji Onodera (Company Derashinera)

Pijin Neji

Tsuyoshi Shirai

Saburo Teshigawara (Karas)

Natsuko Tezuka

Mikuni Yanaihara (Nibroll)

Masako Yasumoto

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s